| Megtekintve: 1 687

A tenger élete – Dr. Keller Konrád, (Dr. Cramer Károly, Dr. Hans Schinz)


Dr. Keller Konrád, (Dr. Cramer Károly, Dr. Hans Schinz)


A tenger élete


Természettudományi Könyvkiadó-vállalat, Budapest, 1897Tartalom:Természettudományi könyvkiadó-vállalat. Megindult 1872-ben. LX. kötet. A IX. (1896-1898. évi) cziklus negyedik kötete, a könyvkiadó-vállalat aláírói számára;

Ha visszapillantunk a szellemi fejlődésre századunk második felében, nem nehéz felismerni azt a tényt, hogy az élet tudománya, a biológia a szó legtágabb értelmében, a maga nem sejtett haladásaival példátlanul vonta magára a művelt világ figyelmét. Kétségtelenül az óczeáni élet mezején jegyezheti föl legnagyobb sikereit és a tengeri biológia kedvelt ápolása jellemzi a lezajlott évtizedeket. A fölfedezések, hogy úgy mondjam, csapásra következtek. Egészen új világot hódítottak meg az óczeán mélységeiben, a melynek létéről és gazdagságáról egykor aligha álmodoztak. Látjuk, hogy az ó- és új-világ legkiválóbb tudósait éveken át miként kötötte le a zoologiai tengerkutatás. A neveknek hosszú sorát kellene ideiktatnom, ha el akarnám sorolni mindama férfiak nevét, a kik a tengeri fauna ismerete körül maradandó érdemet szereztek, és miként alakították át teljesen az életnek az óczeánban való eloszlásáról vallott régi nézeteinket. A nyílt tengeren a botanikusok is gazdag aratásra tettek szert; jóllehet a növényi élő lények többnyire kicsinyek és egyszerű alkotásúak, mindamellett nagy szerepet játszanak a tenger anyagcseréjében. A geológia új és fontos szempontokat kapott, minthogy az alsóbbrendű életformáknak osztályrészét a földkéreg alkotásaiban jobban megvilágították. Végre a fejlődés folyamata sokban érintette a közgazdaságot is; ez a lényegére nézve alkalmazott természettudomány vizsgálja a népeknek számos kölcsönös vonatkoztatását egymáshoz és a szerves természethez általában. A tenger életvilága elég gyakran nyúlik bele az embernek jó és bal sorsába és a mai nap már látjuk, hogy a tengeri állomások sora mint dolgozik a közgazdasági gyakorlat szolgálatában. Ma, mikor annyi sok fel van már derítve, valamint a természettudományi körök, úgy a legtágabb értelemben vett műveltek közt is égetővé vált annak szüksége, hogy az általános ismeretekben való egész nyereség, a terjedelmes részletkutatások mellőzésével, átnézhetővé tetessék. A természetbúvárkodás annál örömestebb elégítheti ki ezt a szükséget, minthogy a nagy közönség növekedő érdeklődéssel kísérte a tárgyat és a tengeri kutatás fénykorában szinte minden művelt állam rendkívüli áldozatokat tett le a tudomány oltárára. A feladat természetesen nem könnyű, mert az anyag bősége akkora nagy, az eredmények annyira gazdagok, hogy a válogatás igen nehéz. Ehhez járul még, hogy a tárgyalás számára korlátolt a tér, és minden tudományos fontossága mellett is közérthetőnek kell lennie. Hogy erre a munkára épen szárazföldi ember vállalkozik, a kinek hazájában hegyek és glecserek vannak, de tenyérnyi tengerpartja sincs, kissé meglephet és magamat is majdnem úgy érint, mintha a sorsgúnyja volna. Állíthatom azonban, hogy a tenger előttem nem idegen, én is gazdag szellemi buzdulásban részesültem tőle. Elég gyakran menekültem a mindennapi életből a tenger partjára az ő változó bájaival. A véletlen úgy akarta, hogy vándorlásom napjaiban az európai partokon kívül többször eljussak az Indiai-óczeán partjaira. Új világ nyílt meg számomra ekkor és a trópusi partnak élettel teli képeit teljes vonásokban éldelhettem ottan. Ez impressziómnak nyomait olykor e műben is megtalálja az olvasó. Helylyel-közzel sikerült újat is hozzátoldanom az óczeán életének ismeretéhez. Képek az életvilágból, hatásos jelenetek a tenger nagy háztartásából, bepillantás teremtményei számtalan kölcsönösségének részleteibe: ime, ez az, a mit nyújtani megkísérlek. Reménylem, hogy e képektől a természetes hűség el nem vitatható. A hol a tudományos nézetek még erjedésben vannak, a vélemények harczában mindenütt azt a tárgyilagosságot iparkodtam megtartani, a melyet joggal megvárhatunk a nagy közönség számára írott műtől; a hol közvetetlen szemléletből alkottam ítéletet, félelem nélkül ki is mondjam azt. A zoologiai tudomány növekvő kiterjedése miatt nem kisérhettem elég figyelemmel a botanikai haladást, ezért baráti szakférfiak szives közreműködéséhez folyamodtam. A Siphoneákat, melyek elegáns szerkezetökkel az algologusok kedveltjei, C. Cramer tanár vállalta el. Valóban, alig találhattam volna tapasztaltabb munkatársat nálánál, mint kinek e növényi csoportra vonatkozó fontos vizsgálatait általánosan ismerik és becsülik. A többi fejezeteket Hans Schinz tanár dolgozta fel; nagy utazásai és speciális botanika terén való sikeres működése teljesen urává tette őt ennek a tárgynak. A nagy képek és a szövegbeli illusztrácziók részint természetes példákról készültek, részint a legjobb szerzők munkáiból szedtem őket össze. Legmelegebb köszönetemet nyilvánítom azoknak a szaktársaimnak, a kik még közzé nem tett adatokat bocsátottak rendelkezésemre. Több képet magam festettem vagy rajzoltam. Sok művész dolgozott a minták elkészítésén. Közülük kiemelem a zürichi Voitl-t, ki a színes táblák elkészítésével foglakozott és Pilny Ottó-t, ki vezetésem alatt a csoportos képeket és a számos egyes tárgyat rajzolta. Végül némi elnézésre is számítok. Nagyon jól érzem, hogy tekintettel a tárgy nagyságára, szükségképen kevés az, a mit elértem, ahhoz képest, a mit akartam. Legalább abbeli komoly törekvésemet ismernél el, hogy a tenger életének teljéből azért ragadtam ki a leglényegesebbet, hogy a művelt közönség számára élvezetessé tegyem.

Zürich, 1895. évi husvét napján. C. Keller.

A könyvet balu küldte be. Köszönet érte!ISBN:
Méret:
18 × 27 cm
Oldalszám:
699
Kötés:
keménykötés
Példányszám:
Nyomtatta:

KÉPEK:
Katalógusba került:
2011-12-06 óta szerepel a katalógusban.
Frissítve:
2017-08-04 06:08

Adatok

Katalógusba került:

2011-12-06

Frissítve:

2017-08-04 06:08

Katalógus ID:

No. 5536


Kategória választó

Magyar akvarista könyvek (54) | Külföldi akvarista könyvek (13) | Haltani szakkönyvek (8) | Ismeretterjesztés (20) | Akvarista lapok, folyóiratok (8) |

Ismeretterjesztés kategória fajböngésző

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük