Enteromius camptacanthus – Afrikai vörösszárnyú díszmárna

Karcsú, hátvonala hosszúra nyúlt, íjszerűen meggörbült. Szája kissé alsóállású, 4 szál bajusza.