Krobia itanyi – Tarka delfinfejű sügér

Teste hosszúkásan tojásdad, a hát és a has körvonala nagyjából egyenletesen ívelt, a fej viszonylag hegyes. Az úszók jól fejlettek, a hasúszók elhegyesednek.

Hyphessobrycon erythrostigma – Vörösfoltú pontylazac

Teste magas és mély. Alapszíne ezüstös rózsaszín, feltűnő jellegzetessége az oldalán, a hátúszó alatt elhelyezkedő rózsaszínes vörös folt.