Phenacogrammus interruptus – Kongólazac

Mérsékelten nyúlánk, oldalt igen lapított, a test körvonala hosszúkásan tojásdad. Szemei feltűnően nagyok.

Bryconalestes longipinnis – Közönséges molnárlazac

A Pontylazacfélék (Characidae) családjának ennek az afrikai nemének mintegy 42 faja ismeretes. Karcsú, nagyon nyúlánk, oldalról lapos rajhalak.

Lepidarchus adonis – Adonisz-Nyúlhal

Mivel ez a sárgászöldes hal áttetsző, beleolvadhat a háttér színébe. A hímek testének hátulsó részén a hát- és a farok alatti úszóig sötét foltok vannak.