Corynopoma riisei – Tárcsás lazac

Ezüstös hal, de teste közepén egy sárgás-aranyfényű csík húzódik, bár ez nem mindig feltűnő. Különleges, megnyúlt úszóformációval rendelkezik.

Corydoras aeneus – Kékpajzsos páncélosharcsa

Bronzszínű testét két sor zöldeskék fényű csontlemez fedi. A kopoltyúfedő és a pofák, az egymástól függetlenül mozgatható szemek alatt szintén fémeszöldek.

Hemichromis bimaculatus – Kétpettyes bíborsügér

A hát- és hasvonal meglehetősen egyformán ívelt, a homlok a szemek fölött egy kissé benyomott. A hasúszó mellállású, a második és harmadik sugara erősen meghosszabbodott, a páratlan úszók lekerekedők.