88 színes oldal a hazai halainkról – Botta István

Természetes vizeinkben kb. 80 halfaj él.
Az őshonos fajok közül néhány, pl.

A halak világa – Gyurkó István

„Jelen munka a halak életébe ad bepillantást.Alapját az 1960-ban megjelent ‘A halak élete’ című könyvem képezi, de ahhoz képest lényeges módosításokat eszközöltem mind szerkezeti, mind tartalmi szempontból. A könyv szerkezete az alapvető állatökológiai jelenségekre épül, és tagozódása nagy vonalakban annak felel meg, amit az Állat és környezet (1979) című munkám követ.

Halbetegségek – Dr. Molnár Kálmán, Dr. Szakolczai József

(2. átdolgozott és bővített kiadás) A halászat és a horgászat egyre szélesebb körű térhódításával együtt jár a halbetegségek által okozott problémák megnövekedése, s ezzel az az igény is, hogy a szakemberek minél jobban megismerjék a halbetegségeket, kártételüket és az ellenük való védekezés módját.

A hal mint élőlény és mint táplálék – Dr. Lányi György

A könyv a „Természet és Mezőgazdaság” sorozat tagja.
Dr. Lányi György nevét nem csak a hazai horgászok sok tízezres tábora, nemcsak az akvaristák népes serege ismeri, hanem azok is, akik eddigi életük folyamán szinte csak a piacon vagy a tányéron találkoztak a hallal.

A halak anatómiája és élettana – Dr. Szabó Péter, Dr. Ferenczy Tibor, Dr. Serfőző József

A halak anatómiája és élettana c. összeállításunkat az tette szükségessé, hogy olyan átfogó magyar-nyelvű monográfikus forrásmunkák, melyek a halászati szakmérnök képzést előremozdítanák nem állnak rendelkezésünkre.

Magyarország halainak szervezete és rendszertana – Dr. Lányi György

Az akvarisztika és a horgászat kedvelői által is ismert, neves szerző, Dr. Lányi György e könyvében hazánk halfajainak szervezetét és rendszertanát ismerteti az olvasóval.

Magyarország halfaunája – Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán

Ez a könyv – bár igen sok tartalmi és formai elemét őrzi Harka Ákos: Halaink című munkájának – nem egyszerű újabb kiadása annak. Jelzi ezt, hogy az abban szereplő 69 fajjal szemben 90-et mutat be, s ezzel Magyarország halfaunájának az eddigi legteljesebb képét adja.

A halak élete – Dr. Széky Pál

Akár hivatásos haltenyésztő, horgász, akvarista, akár szenvedélyes természetbarát vagy biológus szakkörben tevékenykedő diák fogja kezébe e könyvet, érdeklődéssel tanulmányozhatja halaink testfelépítését és életműködését. Mindazokról a halakról a ír, amelyek körülöttünk, vizeinkben élnek, a tenyésztők keze alatt nőnek fel, étel formájában asztalunkra kerülnek, szobadíszként akváriumunkban úszkálnak, sajátos mozgásukkal magukra hívják a figyelmet, egyszóval azokról a halakról olvashatunk, amelyek hasznot, szórakozást, sportot és élvezetet nyújtanak számunkra, s nem utolsó sorban gyönyörködtetnek is.