Callopanchax occidentalis – Bíborhátú fogasponty

Ezt a fajt tévedésből hosszú ideig helytelenül A. sjoestedtinek nevezték.

Fundulopanchax arnoldi – Arnold fogaspontya

A hím farkúszója háromlebenyes, a külső sugarak fonál alakban megnyúltak. Az úszó külső szegélye azonban a nőstényen is kissé ívelt (geschwungen).

Nimbapanchax petersi – Peters fogaspontya

Teste megnyúlt, hengeres keresztmetszetű. A test hátsó része kissé erősebben lapított.

Aphyosemion australe – Arany cifra fogasponty

A függőleges úszók a hímen hegyesek, a farkúszó háromlebenyes. Hosszúság: 6 cm-ig.

Scriptaphyosemion roloffi – Roloff díszes fogaspontya

A hím farkúszója sem kihegyesedő, hanem enyhén lekerekedik. Hosszúság: a hím 5 cm, a nőstény valamivel kisebb..

Aphyosemion bivittatum – Szalagos fogasponty

Egész sereg alfaj névadó faja, de az alfajok indokoltsága még nem minden esetben tisztázott dolog. A pikkelyek viszonylag nagyok.

Aphyosemion schoutedeni – Lírafarkú cifra fogasponty

A faj A. singaként vált ismeretessé, az a faj azonban nem létezik.

Aphyosemion loennbergii – Loennberg – fogasponty

A típusalakéhoz hasonló, de a színkülönbségeken kívül a farkúszók alakjában is kissé eltér attól. A farkúszó majdnem háromszög alakú.

Fundulopanchax sjostedti – Aranyfácán fogasponty

Viszonylag nagytermetű és erős testű, néha esetlen hatást is kelthet. A fark alatti úszó elülső része a hímen egy kissé hosszabb; a farkúszó háromlebenyes, és itt is akárcsak a fark alatti úszóban, egyes sugarak az úszószegélyen túlnyúlnak.

Aphyosemion splendopleure – Aranyfényű fogasponty

Az alfaj lényegében színben különbözik a típus alaktól. Hosszúság: 6 cm-ig.